Drug war

214

Drug war

1 / 10

Federální náklady na protidrogovou politiku v USA dosáhly od 70. let hodnoty, která představuje:

2 / 10

Kolik lidí bylo zabito policií od začátku filipínské drogové války v lednu 2016?

3 / 10

Kolika procenty se na HDP podílí v ČR obchod s ilegálními drogami?

4 / 10

Jak česká legislativa vymezuje pojem "droga"?

5 / 10

Která země je známá velmi úspěšnou dekriminalizací držení drog na začátku tisíciletí?

6 / 10

Válku proti drogám neslavně vyhlásil ve známém proslovu jeden americký prezident. Který to byl?

7 / 10

Co musí platit pro látku, aby dle zákona o návykových látkách byla návykovou?

8 / 10

Po dekriminalizaci v Portugalsku došlo během necelých 20 let k jakému posunu úmrtí z předávkování?

9 / 10

Která země jako první legalizovala marihuanu?

10 / 10

Podle Zprávy o alkoholu v ČR 2021 splňuje diagnostická kritéria pro závislostní poruchu spojenou
s alkoholem přibližně kolik % dospělé populace?

Vaše skóre je

0%

Zpět na výběr kvízu