Drug war

178

Drug war

1 / 10

Co musí platit pro látku, aby dle zákona o návykových látkách byla návykovou?

2 / 10

Která země je známá velmi úspěšnou dekriminalizací držení drog na začátku tisíciletí?

3 / 10

Federální náklady na protidrogovou politiku v USA dosáhly od 70. let hodnoty, která představuje:

4 / 10

Podle Zprávy o alkoholu v ČR 2021 splňuje diagnostická kritéria pro závislostní poruchu spojenou
s alkoholem přibližně kolik % dospělé populace?

5 / 10

Kolik procent dospělé české populace užilo v posledním roce psychoaktivní léky?

6 / 10

V kolika státech USA je legální marihuana k rekreačnímu použití (září 2022)?

7 / 10

Jak česká legislativa vymezuje pojem "droga"?

8 / 10

Která země jako první legalizovala marihuanu?

9 / 10

Jak vymezuje trestní zákon pojem "návyková látka"?

10 / 10

Americký úřad DEA (Drug Enforcement Agency) měl v roce 2014 11025 zaměstnanců. Kolik stálo v průměru USD zatčení jednoho člověka?

Vaše skóre je

0%

Zpět na výběr kvízu