Naše vize

Kdo jsou Students for Liberty?

„We are too young to realize, that certain things are impossible… so we will do them anyway.“

William Wilberforce

Jsme Studenti za svobodu (Students for Liberty CZ) – nezisková, apolitická a do třetice také studentská organizace. Vznikli jsme k březnu roku 2013 a od té doby jsme získali členy ve všech větších městech v České republice. Jsme tu, abychom podporovali a propojovali studenty i další lidi hlásící se k myšlenkám svobody.

Students for Liberty CZ je součástí celosvětové organizace Students For Liberty a její evropské odnože European Students For Liberty. Díky její podpoře získáváme zdroje, materiály a kontakty a také know-how. Naši členové se aktivně účastní jejich konferencí, které se konají po celém světě. Kromě cenných zkušeností s jejich organizací si odnáší cenná přátelství a nezapomenutelné zážitky.

Co je pro nás svoboda?

Studenti za svobodu jsou organizace sdružující členy s mnoha různými světonázory a rozdílnými životními příběhy. Každý z nás tak také má pro své zapojení v našem úsilí o více svobody i jiné důvody, a pojem svoboda pro něj může mít i jiný obsah. Na kterých rysech pojmu svoboda se ale všichni shodneme?

Lidská práva

Svoboda je důsledkem lidských práv.

Každý člověk je nositelem jistých základních práv. Těmi je zejména negativní právo na život, vlastnictví, a možnot usilování o vlastní štěstí. Svoboda je stav, kdy do těchto lidských práv není zasahováno.

Individualita

Svoboda je individuální.

Svoboda je vlastností jedince. Společnost či skupina si nemůže nárokovat žádná práva, která její členové nemají jako jednotlivci. Neexistuje nic jako kolektivní práva nebo svoboda.

Odpovědnost

Svoboda znamená odpovědnost.

Svoboda neznamená ochranu před důsledky vlastních akcí. Svoboda znamená možnost nakládat se svým majetkem i se sebou samým dle vlastní vůle, a následně nést důsledky svých akcí.

Dobrovolnost

Svoboda znamená dobrovolnost.

Jediný způsob jak se vyvarovat zasahování do svobody a práv ostatních, je respektovat jejich vůli. Jediný způsob, jak zasáhnout do práv jednotlivce a omezit jeho svobodu, je proti jeho vůli, tedy násilím.

Volný trh a malý stát

Svoboda je volný trh a malý stát.

Volný trh je prostředí, ve kterém jsou všechny akce jeho aktérů dobrovolné a tedy svobodné. Zasahování do tržních mechanismů tedy znamená i zásah do svobody.


A proč svoboda?

Protože svoboda je dlouhodobě a pro všechny lidi nejlepším řešením.

Svoboda pohybu, vyjadřování, vlastnictví, ale také svoboda ekonomická či svoboda sociální. Všechny tyto svobody představují jedny z nejzásadnějších hodnot, které známe. Společnost k nim přirozeně směřuje, ale mnohdy se jich ať už dobrovolně, nebo (ne)dobrovolně vzdává.

„Mohl bych se mýlit prakticky v čemkoliv. Co vím, tolik převažuje to, co nevím, že se mé vědomosti nezdají být ničím víc, než malým vorem v oceánu ignorance.“ napsal skromně Aaron R. Powell a představil tak jeden z nejsilnějších argumentů pro existenci svobodné společnosti. Pokud přijmeme fakt, že naše nevědomost  převyšuje naše  nabyté vědomosti a připomeneme si omylnost géniů dneška i dob minulých, může se stát, že začneme zpochybňovat lidskou schopnost uřídit společnost.

Společnost je  komplexním mechanismem, těžko pochopitelným a těžko předvídatelným. Přesto se vždy najdou jedinci, kteří, pod iluzí vlastní výjimečnosti, přichází s „řešením“ všech společenských problémů. Friedrich A. Hayek toto nazýval osudovou domýšlivostí, Leonard E. Read ve své slavné eseji „Já, tužka“  vyzývá tyto jedince, aby své schopnosti dokázali. „Pokud na světě neexistuje člověk, který by dokázal přesně pochopit a popsat všechny kroky vedoucí ke vzniku obyčejné tužky, jak si může kdokoliv myslet, že může ovládat celou společnost?“

My si to nemyslíme, nic ovládat nechceme, jak elegantně vysvětluje Prezident Foundation for Economic Education: „Svoboda je systém, který vlastně není žádným systémem. Dává nejen společnosti, ale i každému jedinci možnost rozhodnout se, jaký životní styl je pro něj tím nejlepším. V liberálním světě vedle sebe mohou mírumilovně žít socialisté, kapitalisté ale i všichni další. Každý může žít ve svém vysněném systému. Co však nemůže, je vnucovat svůj vysněný systém druhým.“

Svoboda je  řešením, nenabízí zbrklá a populistická řešení, naopak, jedná s rozmyslem. Je rozumná, je efektivní, je taková jaká má být, je dokonalá. Svoboda znamená mír a blahobyt.

Svoboda je důležitá pro každého z nás, nebojme se za ni bojovat!


Sledujte nás!

Naši aktivitu můžete sledovat taky na sociálních sítích!