Historie svobody

227

Historie svobody

1 / 8

Berlínská zeď padla v roce 1989. Jaký den se tak stalo?

2 / 8

Od jakého roku měly ženy na území dnešní České republiky formálně stejná politická práva (především volit a být volena)?

3 / 8

Který stát v roce 2001 jako první uzákonil rovné manželství osob stejného pohlaví?

4 / 8

V reakci na jakou událost se upálil student Jan Palach?

5 / 8

Po sovětské invazi v roce 1968 byla skupina českých ústavních činitelů a stranických funkcionářů unesena do Moskvy, kde pod nátlakem podepsali dokument schvalující intervenci, zvaný také Moskevský protokol. Kdo jako jediný z unesených politiků dokument odmítl podepsat?

6 / 8

V 80. letech zažil Nový Zéland pro-tržní liberalizaci a deregulaci. Jméno autora této politiky se stalo součástí její názvu. Jak se jmenoval?

7 / 8

Jak se jmenoval student, který zemřel v důsledku násilného potlačení demonstrací na Národní třídě 17. listopadu 1989?

8 / 8

Dva velmi známé projevy amerických prezidentů zazněly před v té době stojící Berlínskou zdí. V prvním zazněla známá věta „Ich bin ein Berliner“ a ve druhém „pane Gorbačove, strhněte tuto zeď!“. V kterých letech tyto dva projevy zazněly?

Vaše skóre je

0%

Zpět na výběr kvízu