Liberty Evening: Complexity Economics: Moderní ekonomie v hayekovské tradici

Středa 7.7.2021 20:00 | Praha (CEVRO institut)

Jak moc složitá je komplexita, a co zahrnuje zkoumání komplexních systémů v ekonomii, tzv. complexity economics? Jde o budoucnost ekonomie v podobě teorie nerovnováhy a rozptýlených informací, v kontrastu s walrasovskou všeobecnou rovnováhou, která po dlouhou dobu ekonomii dominuje? A jak moc je zkoumání komplexních jevů a systémů ukotvené v ekonomickém myšlení klasiků – dokážeme jeho rysy vystopovat nejen v díle F. A. Hayeka, ale i jednoho ze zakladatelů rakouské ekonomické školy Carla Mengera a ještě dříve Adama Smithe? Přijďte se s námi pobavit o složitosti!

Tématem nás provede Jiří Nohejl, hlavní ekonom Liberálního institutu. Jiří vystudoval studijní program Finance na Fakultě financí a účetnictví VŠE a Aplikovaná Informatika na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Na VŠE také vedl semináře magisterského předmětu Ekonomie a právo. V roce 2014 působil jako hostující akademik na katedře ekonomie George Mason University. Jeho hlavním akademickým zájmem je právě nový trend v ekonomickém myšlení, někdy nazývaný „Complexity Economics“, který stojí na pomezí mezi informatikou a ekonomií a který akcentuje decentralizovaný charakter tržního procesu. Nepřestávají ho fascinovat vztahy mezi digitálními technologiemi, monetárním systémem a institucionálním uspořádáním společnosti.

Liberty Evening je série pravidelných neformálních akcí na určité téma, uvedené přednáškou, po které následuje volná diskuse a zábava v kruhu svobodomyslně smýšlejících přátel. Neváhejte pozvat své známé a kamarády!

Pokud se vám Liberty Evenings či nějaké jiné naše akce líbí, budeme rádi, když nás podpoříte dobrovolným příspěvkem.

Facebook události Přidat do Google kalendáře