Liberty Evening PRAHA: Individualism, Identity Politics, and You

Wednesday 27. 3. 2024 19:00 | Prague – Café Therapy

Tento Liberty Evening bude v angličtině. Popis události v češtině naleznete níže.

In addition to the damage „identity politics“ causes at the cultural level—from race hostilities to class hostilities to outright war—it also, and more fundamentally, harms individuals at the psychological level. The idea that you are not fundamentally an individual but a member of a group—and that some groups are „oppressors“ while others are „oppressed“—leads to feelings of unearned guilt, inferiority, and a lack of personal agency and control over your life. Kiyah Willis will discuss her personal experiences with identity politics, her transition to individualism, and related principles that can help you to think clearly and live proudly.

Kiyah Willis is a fellow at Objective Standard Institute focusing on cultural trends and their causes and consequences. A graduate of MIT, Kiyah worked as a data analyst before transitioning to philosophy.


Kromě škod, které identitářství způsobuje na kulturní úrovni – od rasového nepřátelství přes třídní nepřátelství až po otevřenou válku -, poškozuje jednotlivce také na psychologické úrovni, a to mnohem zásadněji. Představa, že v zásadě nejste jednotlivcem, ale členem skupiny – a že některé skupiny jsou „utlačovatelé“, zatímco jiné jsou „utlačované“ – vede k pocitům nezasloužené viny, méněcennosti a nedostatku kontroly nad svým životem. Kiyah Willis pohovoří o svých osobních zkušenostech s politikou identity, o svém přechodu k individualismu a o souvisejících principech, které vám mohou pomoci jasně myslet a hrdě žít.

Kiyah Willis je spolupracovnicí Objective Standard Institute, která se zaměřuje na kulturní trendy a jejich příčiny a důsledky. Kiyah vystudovala MIT a předtím, než se začala věnovat filozofii, pracovala jako datová analytička.


Liberty Eveningy jsou série pravidelných neformálních akcí na určité téma, uvedené přednáškou, po které následuje volná diskuse a zábava v kruhu svobodomyslně smýšlejících přátel. Neváhejte pozvat své známé a kamarády! Pokud se vám Liberty Evenings či nějaké jiné naše akce líbí, budeme rádi, když nás podpoříte dobrovolným příspěvkem.

Let us know on Facebook you’re comming!

Facebook event Add to Google calendar


Pomozte nám šířit svobodu

Podpořte Students for Liberty v naší činnosti. Díky soukromým příspěvkům můžeme nadále publikovat obsah, vydávat tištěné materiály a pořádat vzdělávací akce. Budeme taky velmi rádi, pokud nám pomůžete rozšířit obsah mezi další lidi.

Podpořte nás Sdílet na Facebooku

Sledujte nás!

Naši aktivitu můžete sledovat taky na sociálních sítích!


Úvodní grafika obsahuje prvky z webu Freepik.com.