Bryan Caplan – The Myth of the Rational Voter

Bryan Caplan - Students for Liberty

Wednesday 23.3.2022 19:00 | Brno – ESF MUNI

Bryan Caplan is Professor of Economics at George Mason University. He is author of several books such as Selfish Reasons to Have More Kids, The Case Against Education, Open Borders and last but not least, The Myth of the Rational Voter, named „the best political book of the year“ by the New York Times.

In his lecture, Professor Caplan will present his contribution to public choice theory and the concept of irrationality in economics. The greatest obstacle to sound economic policy is not entrenched special interests or rampant lobbying, but the popular misconceptions, irrational beliefs, and personal biases held by ordinary voters as Caplan claims.

This event is in English.


Bryan Caplan je profesorem ekonomie na George Mason University. Je autorem několika knih, například Selfish Reasons to Have More Kids, The Case Against Education, Open borders (česky Otevřené hranice) a v neposlední řadě The Myth of the Rational Voter (česky Mýtus racionálního voliče), kterou deník New York Times označil za „nejlepší politickou knihu roku“.

Profesor Caplan ve své přednášce představí svůj příspěvek k teorii veřejné volby a konceptu iracionality v ekonomii. Největší překážkou rozumné hospodářské politiky nejsou zakořeněné zvláštní zájmy nebo bující lobbing, ale populární mylné představy, iracionální přesvědčení a osobní předsudky, které mají běžní voliči, jak tvrdí Caplan.

Tato událost je v angličtině.

Záznam přednášky

Stáhnout zvukový záznam


Dobrovolné vstupné

Všechny akce Students for Liberty jsou pro účastníky zdarma. Touto formou se snažíme veřejnost vzdělávat v oblasti svobody a decentralizovaných řešení. Velice nás potěší, pokud nám přispějete jakýkoliv obnos nejen fiat peněz, ale i kryptoměn. Vaše finance budou využity například na nákup lepší techniky, tvorbu tiskových materiálů a vydávání literatury. Podpořte nás buď na místě akce, nebo rovnou zde na webu. Děkujeme!

Kudy na akci?

Přednáška proběhne přímo v budově Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 507/41a, Brno. Vedle budovy je autobusová zastávka Květná, budova je taky dobře přístupná z tramvajové/trolejbusové zastávky Lipová.

Přejít na mapu

Prosíme, dejte nám vědět na Facebooku, jestli dorazíte.

Facebook události Přidat do Google kalendáře