Liberty webinář: Obrana kapitalismu

Středa 9.6.2021 20:00

Na 50. online události od začátku pandemie se vrátíme ke kořenům a budeme hovořit o obhajobě kapitalismu.

Název je odkazem na Platonovu „Obranu Sokratovu“, v níž Platón obhajoval Sókratovu metodu dialogu, která se opírá o sílu argumentu a významu pravdy. Přestože tato metoda Sókratovi úspěch nepřinesla, neboť soud jeho argumenty nepřijal a rozhodl o trestu smrti, v dějinách politické filozofie tato esej stala předobrazem víry v sílu racionálních argumentů, které mohou stát v protikladu k přesvědčení většiny společnosti.

Týká se tento formát i našemu chápání pojmu kapitalismus? Co o něm vlastně víme? Všichni jsme to slovo slyšeli, všichni v něm žijeme, ale ptáme se po jeho podstatě? A zcela v intencích Sókratovské metody si můžeme klást další otázky:

Lze kapitalismus chápat jako příběh úspěchu (neo)liberální demokracie? Jaký je vlastně vztah mezi demokracií a kapitalismem? Jak hodnotit vývoj vzniku a vývoje národního státu a národních specifik kapitalismu? A kolik těch kapitalismů vlastně existuje? Jsou zásadní rozdíly například mezi tzv. kasino-kapitalismem, čínským kapitalismem či regulatorním kapitalismem?

Jak to vypadá s alternativami a budoucností netržních koncepcí? Opravdu se blíží opětovný nástup a vítězství marxismu? Je kapitalismus již na konci své cesty a nastává období nějakých smíšených forem ekonomik, nebo má v sobě kapitalismus obsaženou dynamiku a flexibilitu vůči vnějším podnětům, že přežije i současné lockdowny a masivní zásahy státu do ekonomiky?

A mimochodem, máme kapitalismus vůbec bránit? To s námi probere Radek Soběhart. Radek se věnuje hospodářským dějinám, hospodářské politice a politicko-ekonomickým analýzám. Studoval politologii a historii a absolvoval doktorské studium v oboru obecné dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci studia absolvoval pobyty na německých univerzitách (Berlín, Heidelberg, Bayreuth). Jako odborný asistent působil na Národohospodářské fakultě VŠE, Metropolitní univerzitě Praha. V současnosti působí na Fakultě sociálně-ekonomické UJEP v Ústí nad Labem a také v Centru ekonomických a tržních analýz, z. ú.

Záznam živého přenosu

Zapněte si tedy internetový prohlížeč, zadejte adresu https://www.youtube.com/watch?v=f0EtLz3AOYo a přijďte si z pohodlí svého domova poslechnout Radkovu přednášku o obraně kapitalismu, a následně toto téma prodiskutovat!

Těšíme se na Vás!

Facebook události Přidat do Google kalendáře

Naše události jsou vždy zdarma. Oceníme proto, pokud se nás rozhodnete podpořit.