Liberty Webinář: Pražská větev rakouské školy a Oskar Engländer

Středa 7.4.2021 20:00

Liberalismus v Čechách je série webinářů Students for Liberty CZ a Slovak Students For Liberty o známých liberálech u nás. Jako na tradičních Liberty Evenings a Webinars, vyslechneme nejprve hostovu přednášku a po ní bude následovat otevřená diskuze. Série navazuje na naše All Stars webináře
o světových liberálech, kterou najdete na našem Youtube kanálu.


Záznam živého přenosu

Dvě hlavní přednášky na konferenci o politické ekonomii, kterou CEVRO už podruhé neuskuteční kvůli hygienickým opatřením, mívá dva hlavní řečníky, nesou jména odkazující na velké lokální osobnosti ekonomie. V Praze jde o Františka Čuhela a Friedricha von Wiesera. Oba přispěli k rakouské ekonomii a byli přitom spjati s Univerzitou Karlovou, která měla jak českou tak i rakouskou část až do druhé světové války. Wieser se ovšem odstěhoval z Prahy do Vídně již v roce 1903 a Čuhelova kniha o potřebách z roku 1907 zůstala jeho osamoceným příspěvkem ekonomii. Nabízí se tedy otázka: měli Čuhel a Wieser v Praze své následovníky? Ve webináři se zaměříme na Wieserovy následovníky, kteří založili zvláštní pražskou větev rakouské školy. Na Wieserova žáka Oskara Engländera (1876-1936), rodilého Pardubičana, který prožil celý svůj život v Praze a přispěl k rakouské metodologii i obsahu rakouské ekonomie.

Svou zkušenost ředitele soukromé železniční dráhy Liberec-Tanvald přetavil do poznatku, že dopravní náklady se promítají do tržních cen, což využil i Hayek ve svém slavném článku o využití znalostí ve společnosti. Engländer měl i vlastní variantu rakouské teorie hospodářského cyklu. Dnes je Engländer, a s ním pražská větev rakouské školy, téměř úplně zapomenut.

Připomene nám ho proto Tomáš Krištofóry, historik ekonomických teorií a absolvent VŠE. Tomáš v současnosti pracuje na disertační práci o F. A. Hayekovi jako externí doktorand kulturní ekonomie v Rotterdamu. Zpracovává zanedbaný a zapomenutý archivní materiál v oblasti kulturní ekonomie související s Hayekovou poslední knihou Osudná domýšlivost. Tomášova disertace bude prvním kompletním příběhem této knihy. Tomáš se rovněž spolupodílel na článku o Gregorovi Berzeviczym, studentovi Adama Smithe, který pocházel z dnešního Slovenska. Pracoval i na sérii videokomentářů s F. A. Hayek Foundation ke 120. výročí Hayekova narození, článcích pro Institute of Environmental Policy a studii o mýtech kolem socialismu pro M. R. Stefanik Conservative Institute.

Zapněte si tedy internetový prohlížeč, a sleduje náš stream na https://www.youtube.com/watch?v=Rfc1fQezBmE a přijďte si z pohodlí svého domova poslechnout Tomášovu přednášku a následně toto téma prodiskutovat na popřednáškové diskusi!

Těšíme se na Vás!

Více informací