Yaron Brook: Equal is Unfair

Tuesday 21.02.2023 18:00 | Prague – Anglo-American University

FOR CZECH SEE BELOW / ČESKÝ POPIS NAJDETE NÍŽE

We’re told that the gap between the poor and the rich has widened. Many decry the “injustice” of income and wealth inequality. But is it actually a problem and are the proposed remedies truly just? What is a fair “distribution” of income and wealth?

Yaron Brook takes on these and related issues and argues that a genuinely laissez-faire capitalist society is, in fact, the only system of fairness, that is, justice.

Yaron Brook is chairman of the board of the Ayn Rand Institute, host of the Yaron Brook Show, and author of three books: In Pursuit of Wealth, Free Market Revolution, and Equal is Unfair.

Join us at Anglo-American University in Prague for Yaron’s talk and subsequent discussion. We look forward to seeing you there!


Často slýcháme, že mezera mezi chudými a bohatými se zvětšuje, stejně jako o ‚nespravedlnosti‘ příjmové a majetkové nerovnosti. Ale jde o skutečný problém, a jsou navrhovaná řešení opravdu více spravedlivá? Jak vypadá férová ‚distribuce‘ příjmů a bohatství?

Tyto otázky s námi probere Yaron Brook, spolu se svou tezí, že skutečně volnotržní společnost je ve skutečnosti jediným spravedlivým společenským zřízením.

Připojte se k nám na Yaronovu přednášku a následnou diskuzi v krásných prostorách Anglo-americké univerzity v Praze. Těšíme se na Vás!


Prosíme, dejte nám vědět na Facebooku, jestli dorazíte.

Facebook události Přidat do Google kalendáře