Ekonomické omyly: spotřeba je klíčem k růstu

Ekonomické omyly: spotřeba je klíčem k růstu

31. 1. 2024, původně vydáno 11. 12. 2018 | Steven Horwitz | 4 minuty čtení

Text je posledním dílem ze série o ekonomických omylech, první díl naleznete zde, druhý v tomto odkazu.

Posledním omylem je přesvědčení, že spotřeba je zdrojem hospodářského růstu. Toto přesvědčení je rozšířeno mezi všemi, od občanů jako celku až po ekonomické novináře a politiky. Slyšíme ho pokaždé, když se ekonomika dostane do recese a začne se zotavovat. Odborníci prohlašují, že spotřebitelé musí začít nakupovat, aby došlo k oživení, a zprávy o nejnovějších údajích o spotřebitelských výdajích se dostávají na titulní stránky novin. Vidím to u svých vlastních studentů, kteří i po jednom či dvou kurzech rádi hovoří o důležitosti spotřebních výdajů a o potřebě „oběhu“ peněz, aby byla ekonomika zdravá.

Než se dostaneme k jádru tohoto omylu, mohli bychom se zamyslet nad jeho zdrojem. Jedná se o specifické přesvědčení 20. století. Řada méně známých myslitelů ve dvacátých letech 20. století předložila první verzi tohoto argumentu, který formulovala v termínech potřeby udržet „kupní sílu“ spotřebitelů. Tato obecná myšlenka byla základem rozhodnutí prezidenta Hoovera pokusit se podpořit mzdy v prvních letech velké hospodářské krize. Tato myšlenka byla jedním z faktorů, které změnily to, co by jinak bylo obyčejnou recesí, ve velkou hospodářskou krizi. O deset let později John Maynard Keynes ve své nejjednodušší verzi makroekonomie postavil spotřebu do popředí zájmu. Spotřeba spolu s investicemi a vládními výdaji byly klíčovými faktory určujícími národní důchod, a když spotřeba nebo investice chyběly, předpokládalo se, že vláda může zasáhnout a rozdíl vyrovnat.

Jedním z důvodů, proč je zaměření na spotřebu jako zdroj hospodářského růstu mylné, je skutečnost, že během hospodářského cyklu není problémem nedostatek spotřeby. Ve skutečnosti se výdaje na spotřebu mění nejméně, když ekonomika prochází konjunkturami a poklesy. Složkou s největšími výkyvy jsou investice soukromého sektoru. Pokud je něco během oživení potřeba, pak je to více investic soukromého sektoru, nikoli více spotřeby. I kdybychom přijali široký keynesiánský rámec, problém není v tom, že recese jsou způsobeny nedostatkem spotřeby. Řešení tedy nelze hledat ve „stimulaci spotřeby“.

Podstatou tohoto omylu je však to, že spotřeba spotřebovává věci! Když spotřebováváme zboží a služby, ničíme jejich hodnotu tím, že je spotřebováváme. Spotřeba potravin nic hodnotného nevytváří, ale něco hodnotného likviduje. Totéž platí, když spotřebujeme část produktivního potenciálu domácího spotřebiče nebo jiného předmětu dlouhodobé spotřeby. Proto má vaše auto tím menší hodnotu, čím více kilometrů ujedete. Spotřebováváte, tj. ničíte jeho hodnotu. Skutečným zdrojem hodnoty je výroba. Když vyrábíme zboží a služby, vytváříme hodnotu a vytváříme příležitost pro spotřebitele tuto hodnotu směnit. Koupí nové ledničky se hodnotný předmět přesouvá z jedné strany na druhou, čímž si každá z nich poněkud polepší. Jakmile ji však koupíme, začínáme proces ničení této hodnoty tím, že využíváme její služby. Nebo si představte jídlo připravené v restauraci. Jakmile si ho koupíme a sníme, náš akt jeho konzumace ekonomicky i fyzicky ničí hodnotný objekt. Hodnota je vytvořena výrobou a zničena spotřebou.

Chceme-li dosáhnout hospodářského růstu, ať už v období oživení nebo mimo hospodářský cyklus, musíme se zaměřit na to, jaké instituce a politiky podporují ekonomicky udržitelnou výrobu. Jak vytvoříme prostředí, v němž budou lidé ochotni investovat své zdroje do fyzického a lidského kapitálu v domnění, že je budou moci využít k tvorbě hodnotného zboží a služeb? To je důležitější otázka pro dlouhodobý hospodářský růst a krátkodobé hospodářské oživení. Stimulace spotřeby nepřispívá k oživení a pravděpodobně poškodí dlouhodobý růst, neboť jde na úkor investičních výdajů.

Závěr

Ekonomických omylů, o kterých by se dalo diskutovat, je samozřejmě mnohem více, ale tyto tři jsou velmi obecné a ovlivňují způsob, jakým lidé uvažují o řadě konkrétnějších otázek. Pochopení toho, že trhy zahrnují vzájemně výhodnou směnu, že trhy jsou spontánní řády, které nevyžadují žádného plánovače, a že výroba – nikoli spotřeba – je zdrojem bohatství, může společně sloužit jako užitečná prevence proti konkrétnějším omylům, které dominují v mnoha diskusích o ekonomii. V době, kdy je přijímání mnoha z těchto omylů charakteristické i pro nejvyšší úrovně politické struktury, je pochopení některých základních ekonomických konceptů důležitější než kdy jindy.


Text je překladem poslední části článku o ekonomických omylech od ekonoma Stevena Horwitze. Z originálu Three Widely Believed Economic Fallacies přeložil Radek Cieslar. Překlad Horwitzovy knihy Úvod do rakouské ekonomie naleznete na našem webu E-book: Úvod do rakouské ekonomie.

Úvodní snímek pochází z webu Freepik.com.

První část Druhá část


Pomozte nám šířit svobodu

Podpořte Students for Liberty v naší činnosti. Díky soukromým příspěvkům můžeme nadále publikovat obsah, vydávat tištěné materiály a pořádat vzdělávací akce. Budeme taky velmi rádi, pokud nám pomůžete rozšířit obsah mezi další lidi.

Podpořte nás Sdílet na Facebooku

Sledujte nás!

Naši aktivitu můžete sledovat taky na sociálních sítích!


Tags:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.