Festivalová válka proti drogám

7.8.2023 | Radek Cieslar | 6 minut čtení

V posledních dnech se nejen na sociálních médiích rozšířila kauza prohledávaného autobusu, který mířil na největší drum and bassový festival Let It Roll. Hudební festivaly a psychoaktivní látky patří i navzdory legislativě k sobě. V dotazníkovém šetření mezi návštěvníky festivalů v Austrálii, kde jsou obvyklé taneční drogy ilegální, uvedlo na 30 % respondentů, že na festivalech plánují užití nebo již užili ilegální drogy. Lze najít oprávněné důvody pro tvrdé kontroly spojené s festivaly? Na to se podívám v dnešním článku.

Vynechme legislativu

Než se pustím do hlavního rozboru, rád bych uvedl, že samotnou prohibiční legislativu považuji za nesmyslnou. Podrobnější argumentaci za ukončení války proti drogám můžete nalézt například v naší publikaci End the Drug War.

Pod tlakem legislativy přijímají prohibiční postoj i samotní pořadatelé. Bezpečnostní kontroly na přítomnost drog mohou být motivovány snahou vyhnout se postihům v případě vzniklých komplikací, nebo jsou součástí samotného procesu obdržení povolení k pořádání hudební akce. Rovněž je možné, že by otevřeně pozitivní postoj k nealkoholickým psychoaktivním látkám mohl v některých návštěvnících vyvolat odpor.

Prohibiční strategii zkrátka můžeme nalézt i na straně samotných pořadatelů hudebních akcí, ovšem běžně zaměřenou pouze na ilegální látky, resp. zvláštně vymezené látky. Jde například o festivaly zakazující konzumaci drog, s tím, že v samotném areálu dochází k masivnímu prodeji alkoholu. V případě zmiňovaného Let It Rollu jde o pravidlo, zakazující držení jakékoliv návykové látky. České Majálesy explicitně zmiňují „sypané látky“, Votvírák dealery „jakýchkoliv drog“.

Bezpečnost jako legitimní cíl

Předpokládejme, že cílem prohibičních strategií není jen snížení množství užitých látek samo o sobě, ale především zvýšení bezpečnosti a komfortu návštěvníků festivalu. Návštěvníci jistě ocení, pokud na akci bude menší množství krádeží, fyzického násilí či nepříjemného chování některých uživatelů pod vlivem. Zde je na místě podotknout, že spojení s vyšší agresivitou a tendencemi páchat krádeže, šikanu, fyzické i majetkové násilí existuje i u často užívaného MDMA, byť není zřejmé, zda je přímo MDMA původcem. Snížení množství užívaných látek tak může vést i ke snížení přítomnosti těchto chování na festivalech. Fakt, že prodej a konzumace alkoholu touto snahou obvykle nijak výrazně dotčena není, ukazuje na silný vliv legislativy.

Dalším typem bezpečnosti je pak bezpečnost pro samotné uživatele. Pokud člověk neužije látku X, nemůže dojít k jeho úmrtí či hospitalizaci na následky užití látky X, ovšem ani úplná redukce užívání psychotropních látek nezredukuje množství úmrtí či hospitalizací na nulu. Kupříkladu jeden z největších psychedelických festivalů Boom (Portugalsko) má na svém kontě od roku 1997 celkem 3 úmrtí (2 v roce 2016 a 1 v roce 2008), z čehož byly drogy přítomny u dvou.

Ačkoliv zvolené nástroje pro dosažení bezpečnosti uživatelů i neuživatelů na festivalech nemusí být ani efektivní, ani legitimní, samotný cíl bezpečnosti a komfortu jistě legitimní je.

Policejní pes s přesností 0,19 %

Jaká je efektivita různých nástrojů odhalování drog? Součástí dnes již běžně prováděných kontrol bývá přítomnost policejních psů. Výcvik policejního psa pro detekci látek, jako je kokain, heroin, MDMA nebo marihuana se pohybuje v řádech statisíců korun, spolu s dalšími statisícovými náklady. Úspěšnost policejních psů při záchytech drog je velmi spekulativní. Zatímco při experimentech mohou zvířata dosáhnout obrovských pozitivních nálezů s minimem negativních (pouze v 7 % případů nedošlo k nalezení, v 88 % případů došlo k nalezení s průměrným časem kolem 1 minuty, v 5 % došlo k falešnému nálezu), praktické výsledky se však dramaticky liší.

Rešerše dat z Austrálie ukazuje, že psí nosy jsou, co se senzoriky týče, velmi jemné; pro samotnou detekci přítomných drog jsou však v 74 % klamavé. Jinými slovy: v 74 % psem označených případů nebyly nalezeny žádné ilegální drogy. Typicky šlo o stopové množství látek, které se v prohledaném zavazadle nacházely před dny či týdny, případně se ani přímo v zavazadle nenacházely. Je na místě se ptát, zda je takováto metoda pro detekci samotných uživatelů ospravedlnitelná. Co se týče záchytu dealerů touto metodou, uvádí rešerše 0.19% přesnost. To znamená, že 99,81 % psem detekovaných případů, vedoucích k prohledání označeného zavazadla/předmětu/místa nevede k odhalení drogového dealera, ale pouze k bezvýslednému prohledání (zmiňovaných 74 %) či k odhalení uživatele.

Ochrana 4 % uživatelů

Jak reagují na přítomnost drogových policejních psů samotní návštěvníci festivalů? Studie ukazuje, že naprostá většina návštěvníků, kteří s přítomností psa na festivalu počítají, nezareaguje upuštěním od drog. Nějakou formu adaptace na očekávanou přítomnost policejního psa uvedlo 86 % respondentů, nejčastěji šlo o nalezení lepšího způsobu propašování na akci. 20 % respondentů přiměje přítomnost psa či opatření zkonzumovat drogy před vstupem, 13 % uživatelů si spíše zakoupí látky až uvnitř areálu a pouhá 4 % „pašeráků“ upustí od konzumace úplně.

Přítomnost psů a kontrol tedy odrazuje 4 % festivalových uživatelů od zamýšleného užití ilegálních substancí, čímž snižuje rizika spojená s užitím drog. Pozorný čtenář už ale možná zavětřil jiný problém, skrytý v číslech, uvedených výše.

Zvýšené riziko pro desítky procent uživatelů

Co se stane, pokud nějakým opatřením přimějeme 20 % uživatelů užít zamýšlené látky před vstupem na hudební festival? 17 % uživatelů má zkušenost s unáhlenou reakcí na přítomnost drogových psů, pročež užijí drogy před vstupem, ačkoliv to původně nezamýšleli. V důsledku tzv. panického užití došlo k několika zdokumentovaným smrtelným předávkováním, celkově dochází ke konzumaci vyššího než původně zamýšleného množství látky najednou a dochází k častějším rozhodnutím propašovat látky v tělních otvorech. V případě uživatelů, kteří si rozhodnou látky zakoupit uvnitř areálu festivalu, existuje zvýšené riziko užití neznámého množství neznámé látky. Takové riziko lze snížit při užívání již známé látky od již známého zdroje, případně látky dříve otestované, což ovšem není případ nákupu od dealera na místě. Specificky festivaloví prodejci nabízejí méně čistší substance, než prodejci na klubových akcích, kde je vyšší pravděpodobnost, že uživatel přijde s dealerem v budoucnu přímo nebo nepřímo do styku.

Snížení užití záchytem dealerů?

Co se stane, pokud při kontrole dojde k záchytu dealera (jako tomu bylo právě v úvodu citovaném případu autobusu)? Mohlo by se zdát, že snížením nabídky látek dojde i ke snížení spotřeby. 87 % uživatelů, kteří se rozhodli látky zakoupit až po vstupu, však uvedlo, že sehnat je bylo snadné či velmi snadné. Problémem tak je už jen samotné snížení nabídky, protože z uvedeného se jeví nabídka na festivalech nijak nepoznamenaná jakýmikoliv záchyty dealerů. Co se týče úspěšnosti samotných prohlídek, 94 % policií kontrolovaných či prohledávaných uživatelů, kteří u sebe měli ilegální látky, prošlo bez nálezu. Část uživatelů, kteří pronášeli na festival ilegální drogy, nebyla kontrolována vůbec.

Řeknou si o pomoc?

Úmrtí v důsledku předávkování je jen extrémním důsledkem užití drog. Mnoho zdravotního diskomfortu ale zažívají uživatelé, aniž by to vedlo k úmrtí. Zatímco za normálních okolností by část návštěvníků se zdravotními komplikacemi vyhledala pomoc, v případě komplikací, způsobených ilegálními látkami, jsou uživatelé demotivováni strachem z postihů. To nemusí být nutně způsobeno jen přítomností bezpečnostních kontrol – i celkový dojem z přístupu k ilegálním látkám ze strany pořadatele a bezpečnostních složek hraje svou roli.

Ukončeme festivalovou válku proti drogám

Jde-li policii i pořadatelům o bezpečnost a komfort návštěvníků, je na místě přestat si myslet, že tvrdé kontroly vedou ke znatelnému snižování užití ilegálních látek, a je vhodné zohlednit negativní dopady kontrol i celkového prohibičního přístupu k uživatelům. Ačkoliv se prohibiční strategie mohou jevit jako užitečné a úspěšné na poli bezpečnosti, jejich vliv je na mnoha frontách opačný. Ukončeme válku proti drogám.

Úvodní snímek obsahuje grafické prvky z webu Freepik.com.


Pomozte nám šířit svobodu

Podpořte Students for Liberty v naší činnosti. Díky soukromým příspěvkům můžeme nadále publikovat obsah, vydávat tištěné materiály a pořádat vzdělávací akce. Budeme taky velmi rádi, pokud nám pomůžete rozšířit obsah mezi další lidi.

Podpořte nás Sdílet na Facebooku

Sledujte nás!

Naši aktivitu můžete sledovat taky na sociálních sítích!


Tags:

Jedna odpověď

  1. qwerrr napsal:

    Děkuji za čtivý článek, i když mi takto popsána represe dost hnula žlučí a i přes zvýšený tlak, vypěnila krev.
    No nic, zkusím méně zkřípat zuby a nenechat si prasknout cévku.
    Díky za info a uvidíme se na Chaincampu nebo v CEVRO…
    Čus Q

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.