End the Drug War

27.04.2023 | Students for Liberty CZ

Válka proti drogám je název globální kampaně, kterou vedou státy a mezinárodní organizace za účelem potlačit užívání drog a odstranit nelegální obchod s drogami. Válka proti drogám má více než stoletou, značně krvavou historii.

Jakkoliv důvody, které stály za jejím zahájením, nebyly vždy ty nejvíce chvályhodné, nechceme nijak zpochybňovat motivace jejích současných zastánců. Strach o bezpečí před drogovými gangy, strach o rodinu, o vlastní děti a o to, že upadnou do drogové závislosti, i třeba obavy z růstu bezdomovectví a chudoby ve společnosti v důsledku závislostí, to vše jsou zcela legitimní důvody být na pozoru. Proto se vám v této publikaci pokusíme ukázat, proč drogová válka není dobrým nástrojem k adresování těchto problémů. Jakkoliv paradoxní se to může zdát, ukončení drogové války, o kterém Studenti za svobodu dlouhodobě hovoří ve své mezinárodní kampani End the Drug War, je tou nejlepší drogovou politikou.

Zobrazit e-book

Brožura bude k dostání také na našem stánku na Brněnském Majálesu i dalších akcích. Stavte se pro ni.

Ukončeme válku proti drogám

Válka proti drogám není jen o politice. Mnozí uživatelé ilegálních omamných a psychotropních látek končí na okraji společnosti i kvůli všeobecné stigmatizaci drog. Ta navíc brání racionálnějšímu přístupu k jejich problematice a brzdí výzkum využití těchto látek například pro medicinální účely. Není těžké se setkat s názorem, že by bez drog bylo společnosti daleko lépe. K tomu lze učinit přinejmenším dvě námitky.

Předně nemá vzhledem k různorodému účinku, mechanismu působení a dopadům na jednotlivce i společnost smysl házet drogy do jednoho ilegálního pytle. Různé látky se mohou svými účinky a následky dramaticky lišit. Dále nelze opomenout fakt, že u mnohých látek existují jen minimální rizika a negativní dopady, zatímco jejich specifické užití s sebou může nést značné pozitivní výsledky například v oblasti léčby farmakorezistentních depresí a úzkostí, nebo negativních stavů pacientů v paliativní péči. Často se lze taky setkat s nekonzistentním jednáním ze strany některých uživatelů alkoholu, kteří si neuvědomují, že právě konzumace alkoholu se se svými následky řadí k těm rizikovějším. Tací uživatelé pak na jedné straně přijímají alkoholová rizika a následky, zatímco nejsou ochotni tolerovat mnohdy lepší trade-off v podobě užívání jiných látek.

I vy máte možnost se podílet na ukončení války proti drogám. Poznat svého domnělého „nepřítele“ v podobě drog a skutečného nepřítele v podobě války proti drogám je prvním krokem ke zlepšení situace.

Partneři projektu

Za pomoc při realizaci publikace děkujeme organizacím Czeched Substance, Česká psychedelická společnost (CZEPS) a KONOPEX JMJ. I vy můžete naši činnost podpořit. Jak na to, naleznete zde.


Pomozte nám šířit svobodu

Podpořte Students for Liberty v naší činnosti. Díky soukromým příspěvkům můžeme nadále publikovat obsah, vydávat tištěné materiály a pořádat vzdělávací akce. Budeme taky velmi rádi, pokud nám pomůžete rozšířit obsah mezi další lidi.

Podpořte nás Sdílet na Facebooku

Sledujte nás!

Naši aktivitu můžete sledovat taky na sociálních sítích!